!! Provádíme montáž krbů, krbových kamen a obestavby krbových vložek !!

Jsme tu pro Vás již od roku 1998.

Frézování komínů

Frézování je činnost umožňující rekonstrukci komínů, které nemají dostatečné parametry, a to bez nutnosti bourání komínového zdiva. Při frézování dochází ke zvětšení stávajícího komínového průduchu postupným odebíráním zdiva.

Frézováním lze zvětšit stávající komínový průduch.
  • pro připojení spotřebiče – např. krb, kotel na dřevoplyn, plynový kotel většího výkonu
  • při projevení netěsnosti komínového zdiva a je potřeba komín vyvložkovat vložkou alespoň původního průměru
  • komín má nízkou účinnou výšku (od spotřebiče po ústí komínu)
  • komín je zadehtovaný a vzhledem k technickému stavu jej nelze vypálit


zoom in      zoom in      zoom in      zoom in      zoom in      zoom in

Frézovat je možné komíny přímé i uhýbané. Frézovat lze komíny, které jsou v odpovídajícím technickém stavu. Technicky stav a profil komína je nutné posoudit před frézováním. Minimální průřez pro frézování je 100 mm. Při frézování lze odebrat až 1/3 síly stěny komína. Pro frézování je vhodná většina běžného stavebního materiálu. Některé materiály (např. osinkocementové trubky) lze frézovat jen za určitých okolností. Pro frézovaní naopak nejsou vhodné keramické, kameninové a kovové materiály. Při frézování sdružených komínů lze použít každý druhý komínový průduch.zoom in      zoom in      zoom in      zoom in      zoom in      zoom in Prašnosti se za určitých situací nelze vyhnout ani při frézování. Toto riziko posoudíme v rámci prohlídky před frézováním.

Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů:

  • komín musí být průchozí - po dohodě zajistíme
  • musí být zajištěn přístup po celé stavební délce od ústí k patě komínu
  • komín nesmí být lomený v úhlech větších než 15 stupňů (při větších úhlech je nutno v místě zlomu vybourat montážní otvor - zajistíme)
  • zákazník je obeznámen při horším stavu komínového tělesa s prašností a dle toho prostory zajistí
Po vyfrézování komína je nutné ověřit jeho technický stav (vizuální kontrolou/komínovou kamerou). Při frézování může dojít k vydrolení ložných a styčných spár, k uvolnění cihel nebo k odhalení spalných stavebních konstrukcí (např. dřevěných stropních trámů apod.). Po vyfrézování na určitý průměr musí být komínové těleso osazeno správným typem vložky pro daný spotřebič.

TOPlist